12 ינואר 2013

סרילנקה - הכח שבפרספקטיבה Sri Lanka - perspective power
ואת מביטה בגודל הזה
גודל הקורא לך למרחוק
את מביטה בקצב המטורף
בשקט שמסביב המאפשר לקצב לסגור עליך
לעטוף סביב סביבך
בריבועיות אנימטורית כמעט
ומה שנותר הוא להביט פנימה
למרכז
ולמעלה
ומבינה:
חוכמתם של המטיפים
שיווק אגרסיבי להמונים
מה מדהים את לבבות הצופים
ואיך אפשר לכבוש נשמה
נשמה אחת 
ועוד אחת
ועוד..

 And i look at the size of this thing
The size calling you from far far away
You look at the crazy rhythm
In the silence that allows the rhythm to close around you
Wrap around and around
Square almost Like Animation 
What remains is to look inside
To the center
And up
And understand:
Wisdom of preachers
Aggressive marketing to the masses
What will amazes viewers hearts
And how can you capture a soul
One soul
And another one
And more ..