29 אוקטובר 2012

What makes it full of life מלא חיים או המחייה
שהרי הכל מתפורר, זמני וחולף. תשימי לב איך הזמן חורט, מגלף וצורב. והאויר נכנס לחלל מבקע לעצמו מקום, דוחף את הכל החוצה.    וקרני השמש חודרות את הכל, מפלחות, חותכות כסכין קראמית הטובה בעולם.   ואני ודלפין, חברתי, עומדות בקומה השלישית נדהמות.  על החיים, המאבק בין החושך לאור, בין הנעלם לישנו, בין הקשה שנשטף והרך שמתכבס, לחיים המלאים הללו אנחנו דיונה.

Because everything is crumbling temporary and transient. Pay attention to how the time carving, carving and burning. And the air go into space into a place , pushing it all out.  And the rays of the sun penetrate everything, slicing, cutting the world's with the best ceramic knife. Delphine my friend  and me, are on the third floor in shock.  About life, the struggle between darkness and light, between the unknown and recurrence,    between hard and soft 
  In these full life We are a Dune