18 אפריל 2013

Textile treasures in Wonderland - Part 2

מערבבים דבר בדבר, הכל שמיכת טלאים אחת גדולה של צבעים של אנשים של סוגים של טעמים של חוטים של טכניקות של שיטות הגעה, כירטוס, איחסון ושינוע, הכל מגובב, הכל אפשרי, מחובר, נתמך, נדבך, מודבק בקמח ומים, מוצמד בחוזקן של ידיים.  אבל, כשמדברים בטכניקה, מדברים באנציקלופדיה היסטורית שיבטית, משפחתית קשה, לא מרחמת, אדוקה, מחמירה....פותחת פתח לצבעוניות אישית של אמה של הילדונת הצועדת לבית חתנה עטוית המלבוש שרקחו עבורה.
מאפשרת חיפוש אחר מוטיב משפחתי נוגע לא נוגע בשלוש התפוזים של בית מדיצי. נותנת חיבתה לאלה המשתמשות במה שיש, מחברות, מרכיבות, תופרות, מגבבות, מצמידות את כל מה שלא נעיז לחשוב שאפשר. זה יופיו של הדבר. הודו, ארץ הפלאות.


They Mixers up anything, all is one big quilt ,colors of the people of the types of flavors of wires of the techniques of the methods, Arrival, ticketing, storage and handling, everything is agglomerated, anything is possible, connected, supported, layer, glued with flour and water, attached with the strength of hands. But, when talking technique, talking "encyclopedia of family tribal history", hard, no mercy, devout, strict .... affords individual color of the mother of the little girl walking to her groom draped garment cooked up for her
Allows a search for a family motif not touching the "three oranges of the Medici". Gives affection to those that use what we have,  make up, sewing,Connecting Stacking, bracelet all we dare not to think it's possible. It's the beauty of it. India is Wonderland

17 אפריל 2013

Textile treasures in Wonderland - Part I

בארץ הפלאות אשר במומבי
בחבל מארשטרה שבמדינת הודו.
ממש בצמוד ל Gate of India,
שער בו עברו מאות פקידים בריטיים
שאני בטוחה שלא ידעו איך להתייחס לטקסטילים הנדירים.
חשבו שישובו הביתה עם אוצרות אבני אודם,
פרוות ושיני טיגריסים.
ובעצם, אולי היה אחד שכזה שצפה בטקסטילים הללו כמאסטר בבוטניקה:
חקר כל חוט, רשם כל דגם, מוטיב או טכניקה???
היש כזה???
צדיק אחד בכל המושבות הבריטיות בהודו?.
אצל מוניקה, הודית קטנטנה, המנהלת חנות של עתיקות קרובה ל Taj
אותו מלון מפואר הבנוי לצד ה  Gate of India,
אצלה אפשר לחוות את הודו כולה, כמו סוד כמוס מתחבאה בארגז עץ ענקי.
לכל בד סיפור,
כל בד והטכניקה המיוחדת שלו.
דיברנו שעות על הטכניקות הנעלמות, מוניקה אמרה:"נעלמו, נעלמו מן העולם"....
אין שום גוף שיקח אחריות, יוזמה, אהבה וירים את פרויקט השימור החשוב הזה?!.


                                                               Wonderland  called Mumbai 
,Maharashtra Province,India
.Right next to the to Gate of India
The Gate through which hundreds of  British officials passed
.I am sure they did not know how to treat rare textiles
,They thought that they will return home with a treasures of rubies
Fur and teeth of tigers.
"In fact, one might have predicted these textiles mayby a "botanist master
Study of each wire, recorded each model, motif or technique
?Is there any one
?One righteous man in all the British colonies in India
Monica, a tiny Indian, manages an antique shop close to Taj
The grand hotel built next to the Gate of India
.Here you can experience the whole of India as a secret hiding place in a huge wooden trunk
,Each fabric Contains a story
.Each fabric and its special technique
"We talked for hours about vanishing techniques, Monica said, "disappeared, disappeared from the world"
?Is there no body to take responsibility, initiative, love and raise This this important conservation project