25 מרץ 2012

קסטת קוצצי העלים של קני הסוכר - The casta of the sugar cane clippersאם יש לך גמל, אתה ישן באוהל עשוי מפרוותו,
אוכל גבינה מחלבו,
מכין כדורי בערה מצואתו,
ומקשט את שרשרותיך בשיניו.
ואם יש לך קני סוכר?
אתה ישן באוהל עשוי עליו היבשים,
שותה את המיץ המרענן שלו,
מרפד את מקום מושבו של השור שלך
וקולע סלים בכל גודל שצריך.
רק שכל כל כך חם, והאויר נטול שמים תכולים מרוב אבק, ויש רק קני סוכר וקני סוכר וקני סוכר מסביב, הגברים דוהרים על עגלות עמוסות, פעמוני השוורים מצלצלים, הנשים מנקות הקנים, עורמות ועולמות העלים והגברים שוב מעמיסים ודוהרים אל המפעל השכן.
שם משום מה יש שמים תכולים.
יש סדר בשכונת הקוצצים, יש רחובות ואוהלי עלים כמעט ממוספרים,
בין אוהל לאוהל יש רחבה ירוקה של עלי קני סוכר טריים עליה ישנים השוורים וגם הרוכבים.
והילדים, הילדים מתרוצצים
מקושטים, המומים מהמראה שלהם על המצלמה הקטנה, נשבעת, זה מרגש, כל פעם מחדש.
קריאות ההתפעלות והציחקוקים גם מהנשים
ובעיקר מאדומת הסארי שהיתה נבוכה מלראות את עצמה
ונגעה בי בכף ידה הכל כך מחוספסת
כמו עלה קוצני של קני הסוכר.
If you have camel, you sleep in a tent made ​​from its pur,

you will eat cheese that you made from his milk,

Prepares feces balls burning,

 And embellish your necklace with his teeth.

And if you have sugar cane?

You sleep in a tent made ​​of dried leaves,

Drink the juice, its refreshing,

 Lining the seat of your bull

And make baskets in any size needed.

Only that's so hot, and air-free of blue sky, all with dust, and there's only sugar cane and sugar cane and sugar cane around, men riding on carts loaded, the bells of the bull ring, the women clean the cane, piling up and the worlds of leaves and men will load and galloping to the factory next door.

Somehow there is a bright blue sky there.

There is order in the chop, has leafy streets and tents almost numbered,

  Between the tent fresh sugar cane leaves spred on the graond were the old bulls and riders are slleping.

 And children? the children running around

Decorated, stunned looks on themselves on the little camera.     I swear, it's exciting every time.

 Distracting and even smiles women

And mostly the red sari one, she was embarrassed seeing herself on the camera screen

 And touched me with her hand, it's so rough

As spiny leaf of sugar cane

16 מרץ 2012

פרנסינה העוזרת החדשה עונדת צמידיה לפני הצילום -Frnsina the new maid wearing bracelets before the photograph


...אם לובשים סארי ירוק קוצצים שעועית
אם לובשים סארי קרם קוצצים כרוב....
בסארי זהב עמוס פאייטים אדומים, כחולים וירוקים
אפשר לנקות את צידי הדרכים.
ובסארי מעוטר נוצות טוס סוחבים פסולת בניין.
צריך לזכור תמיד לענוד את הצמידים המשלימים,
עשרות עגילים ולפחות שרשרת אחת!.
כל מה שקשור להנעלה
ממש לא משנה,
גם קפקפי האצבע של השכן השמן יתקבלו בברכה.
עד כאן מדור אופנת הקז'ואל.

If you wear a green sari ... Chop green beans

If you wear a cream sari Chop cabbage ....

If you wear gold sari red, blue and green beads

You can clean the sides of roads.

And sari decorated with Peacock feathers you can carry construction waste.

We must remember always to wear the bracelets that complement,

At least dozens of earrings and one necklace!.

Anything to do with footwear

Really does not matter,

Also Flip-flops of the fat neighbor's  are welcome.

So much for casual fashion section.